Mobil 2020

Välkommen till Fjord Consulting!

 Fjord Consulting är ett familjeföretag med konsulter verksamma inom medicinteknik, vindkraft, anläggning och projektledning. Våra konsulter har alla en gedigen erfarenhet inom respektive område.

Vi konsulterar inom kvalitetsledning, projektledning, produktutveckling och utbildning relaterade till medicintekniska produkter och dess processer.

Vi konsulterar inom byggledning, besiktning, täckskiktsmätningar och andra områden relaterade till vindkraftsparker och anläggningar.

Vi utför projektledning av stora och små projekt. Vår erfarenhet av projektledning i styrda verksamheter samt kravet på tydliga leveranser kan med fördel användas inom alla områden.

MEDICINTEKNIK
Helena Hjälmefjord
Tfn +46 722 51 08 69

hhj@fjordconsulting.se

VINDKRAFT & ANLÄGGNING
Christer Hjälmefjord
Tfn +46 76 769 92 32

christer@fjordconsulting.se