Mobil 2020

Fjord Consulting  - ett konsultbolag verksamt inom medicinteknik

 Vi erbjuder rådgivning, konsultstöd och utbildning inom områden relaterade till kvalitetsledning och produktutveckling av medicintekniska produkter och medicintekniska företag. Våra konsulter har alla en gedigen erfarenhet inom området.

OM OSS