Mobil 2020

Välkommen till Fjord Consulting!

Fjord Consulting är ett familjeföretag med konsulter verksamma inom medicinteknik, vindkraft, anläggning och projektledning. Våra konsulter har alla en gedigen erfarenhet inom respektive område. 

Helena har en gedigen kunskap och lång erfarenhet av att arbeta enligt de olika medicintekniska regelverk, krav och standarder som finns. 

Christer har en gedigen kunskap och lång erfarenhet av att arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen, med fokus på vindkraftsparker.

MEDICINTEKNIK
Helena Hjälmefjord
Tfn +46 722 51 08 69

hhj@fjordconsulting.se

VINDKRAFT & ANLÄGGNING
Christer Hjälmefjord
Tfn +46 76 76 99 232

Christer@fjordconsulting.se

Fjord Consulting