Mobil 2020

Due Diligence

Det är inte enbart de ekonomiska resultaten som är viktiga vid uppköp av medicintekniska bolag. Det är minst lika viktigt att dokumentation relaterande till produkter och ledningssystem överensstämmer med de regulatoriska krav som ställs. Genom att göra en genomlysning av relevant dokumentation, certifikat, registreringar, m.m., minskar risken för obehagliga överraskningar då ett eventuellt köp är genomfört.

Fjord Consulting granskar ledningssystem och teknisk dokumentation såsom Tekniska Filer, Design Dossiers och Design History Files. Granskning utförs mot relevanta regelverk och standarder samt era krav. Resultaten sammanställs i en rapport.