Mobil 2020

Revisioner

Kvalitetsrevisioner innebär inte bara kontroll. Revisioner bör användas som ett verktyg för att identifiera förbättringspotential i alla aspekter som påverkar produkter och tjänsters kvalité. Används detta verktyg på ett styrande och förebyggande sätt så kan det tillföra ett stort mervärde till ert företag. Att utföra revisioner är ett krav i ISO 13485 och ISO 9001.

Fjord Consulting hjälper er att förbättra er revisionsprocess samt att utföra interna och externa revisioner. Vi utför även revision hos era potentiella och nuvarande leverantörer för att säkerställa att de har fungerande processer och rutiner, samt uppfyller de krav som ni och myndigheter ställer på dem. Våra konsulter har bred erfarenhet från flera olika verksamheter, och kan identifiera förbättringsmöjligheter i er verksamhet som ni själva kanske inte ser.