Mobil 2020

Fjord Consulting  - ett konsultbolag verksamt inom medicinteknik

Vi konsulterar inom kvalitetsledning, projektledning, produktutveckling och utbildning relaterade till medicintekniska produkter och dess processer.

Fjord Consulting erbjuder konsultation, rådgivning, stöd, hands-on support samt utbildning i frågor relaterade till kvalitetsledning av medicintekniska produkter.
Kontakta oss om ni har frågor rörande MDD/MDR, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14971, EN 62366, QSR (FDA 21 CFR Part 820), och andra regelverk inom medicinteknik.

Fjord Consulting erbjuder konsultation, rådgivning, stöd, hands-on support samt utbildning i frågor relaterade till utveckling av medicintekniska produkter i enlighet med Design Control.
Kontakta oss om ni har frågor rörande MDD/MDR, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14971, EN 62366, IEC QSR (FDA 21 CFR Part 820), och andra regelverk inom medicinteknik.

Fjord Consulting skräddarsyr utbildningar och workshops till er styrelse, ledningsgrupp, medarbetare samt samarbetspartners. Vi utbildar inom alla relevanta ämnen gällande medicintekniska produkter och kvalitetsledning.
Kontakta oss gällande utbildningar i MDD/MDR, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14971, EN 62366, QSR (FDA 21 CFR Part 820), och andra regelverk inom medicinteknik.

Helena Hjälmefjord
Tfn +46 722 51 08 69

hhj@fjordconsulting.se

Fjord Consulting – Medical Device Consulting. Konsultverksamhet inom medicinteknik.