Mobil 2020

ISO 13485 certifiering

Planerar ni att certifiera ert företag enligt ISO 13485? Eller behöver ert nuvarande kvalitetssystem ses över?  Vi hjälper er att certifiera er enligt ISO 13485 eller skapa nytt liv i ert nuvarande system. 

Många medicintekniska företag innehar ett ISO 13485 certifikat för att säkerställa att de krav som ställs på medicintekniska produkter uppfylls. Ett ledningssystem bör beskriva vad som ska göras, hur det ska göras och av vem det ska göras. Ett ledningssystem ska vara enkelt att hitta i, lätt att förstå och vara uppbyggt på olika nivåer av dokumentation; t.ex. policy, processkartor, processbeskrivningar, arbetsinstruktioner samt mallar.
Systemet bör linjera med företagets vision och strategi. Kopplar man dessutom in företagets värderingar och kultur, så har man ett system som inte bara leder till förbättrad kvalitet och därmed nöjdare kunder, utan även gladare medarbetare och ökad lönsamhet!

Vi hjälper er att certifiera er enligt ISO 13485 eller skapa nytt liv i ert nuvarande system. Kontakta oss om ni vill veta mera!

Helena Hjälmefjord
Tfn +46 722 51 08 69

hhj@fjordconsulting.se

Helena Hjälmefjord
Tfn +46 722 51 08 69

hhj@fjordconsulting.se

Fjord Consulting – Medical Device Consulting. Konsultverksamhet inom medicinteknik.