Mobil 2020

Revisioner

Fjord Consulting utför revisioner av ledningsystem enligt ISO13485, MDSAP, QSR (21CFRPart20) samt andra regelverk relaterade till medicinteknik.  Vi utför  revision hos er och era potentiella och nuvarande 
leverantörer för att säkerställa att de har fungerande processer och rutiner, samt uppfyller de krav som ni och myndigheter ställer på dem.

Kvalitetsrevisioner innebär inte bara kontroll. Revisioner bör användas som ett verktyg för att identifiera förbättringspotential i alla aspekter som
påverkar produkter och tjänsters kvalité. Används detta verktyg på ett styrande och förebyggande sätt så kan det tillföra ett stort mervärde till ert företag. Kontakta oss om ni vill veta mera!

Helena Hjälmefjord
Tfn +46 722 51 08 69

hhj@fjordconsulting.se

Helena Hjälmefjord
Tfn +46 722 51 08 69

hhj@fjordconsulting.se

Fjord Consulting – Medical Device Consulting. Konsultverksamhet inom medicinteknik.