Mobil 2020

Biokompatibilitet

Fjord Consulting leder er igenom det arbete som krävs för biologisk värdering av medicintekniska produkter enligt den harmoniserade standard-serien ISO 10993. Vi hjälper er att klassificera er produkt enligt ISO 10993, och utifrån klassificeringen och tillgänglig data, planera in vilka studier som behöver utföras.

Vi rekommenderar samarbetspartners som utför dessa studier, samt håller kontakten med dessa under studierna. Resultaten sammanställs i en biokompatibilitetsrapport. 

Dokumentation ingår i den tekniska dokumentationen som krävs för att få registrera och marknadsföra en medicinteknisk produkt.

Kontakta oss för mer information!

Helena Hjälmefjord
Tfn +46 722 51 08 69

hhj@fjordconsulting.se

Helena Hjälmefjord
Tfn +46 722 51 08 69

hhj@fjordconsulting.se

Fjord Consulting – Medical Device Consulting. Konsultverksamhet inom medicinteknik.