Mobil 2020

Teknisk Dokumentation

Fjord Consulting hjälper er att skriva, granska och sammanställa er tekniska dokumentation.

Utveckling av medicintekniska produkter ska dokumenteras. Allt som görs relaterat till de krav som ställs i de olika regelverken och direktiven ska planeras, utföras, dokumenteras. Dokumentationen ska granskas och godkännas. Dokumentation som skapas sammanställs sedan i en Tekniska Fil, Design Dossier, DHF, DMR eller annan struktur beroende på var produkten ska registreras och marknadsföras.

​​​​​​​Kontakta oss för mer information!

Helena Hjälmefjord
Tfn +46 722 51 08 69

hhj@fjordconsulting.se

Helena Hjälmefjord
Tfn +46 722 51 08 69

hhj@fjordconsulting.se

Fjord Consulting – Medical Device Consulting. Konsultverksamhet inom medicinteknik.