Mobil 2020

Användarvänlighet/Usability

Fjord Consulting utbildar er i hur man planerar, utför och dokumenterar användarvänlighetsstudier. Vi utgår från IEC 62366. I utbildningen varvar vi teori med praktiska övningar.

Vi håller även i utbildningar inom andra ämnen relaterat till medicinteknik, tex ledningsystem, processhantering, riskhantering och design contol.

Kontakta oss för mer information!

Helena Hjälmefjord
Tfn +46 722 51 08 69

hhj@fjordconsulting.se

Helena Hjälmefjord
Tfn +46 722 51 08 69

hhj@fjordconsulting.se

Fjord Consulting – Medical Device Consulting. Konsultverksamhet inom medicinteknik.