Mobil 2020

ISO 13485 & QSR

Fjord Consulting erbjuder utbildningar inom ISO 13485 och Quality System Regulation (QSR); samt en utbildning som berör både ISO 13485 och QSR, där vi lyfter fram likheter och skillnader mellan dessa.

Vi har lång erfarenhet inom kvalitetsledning, och väver in praktiska exempel på hur ni kan göra för att uppfylla kraven. Vi tydliggör hur ni kan använda de krav som finns i ISO 13485 och/eller QSR till att skapa värde för ert bolag.

Vi håller även i utbildningar inom andra ämnen relaterat till medicinteknik, tex processkartläggning, riskhantering, design contol och usabilty.

Kontakta oss för mer information!

Helena Hjälmefjord
Tfn +46 722 51 08 69

hhj@fjordconsulting.se

Helena Hjälmefjord
Tfn +46 722 51 08 69

hhj@fjordconsulting.se

Fjord Consulting – Medical Device Consulting. Konsultverksamhet inom medicinteknik.