Mobil 2020

Riskhantering

Fjord Consulting utbildar er i riskhantering av medicintekniska produkter. Vi utgår från ISO 14971. I utbildningen varvar vi teori med praktiska övningar.

Vi håller även i utbildningar inom andra ämnen relaterat till medicinteknik, tex ledningsystem, processhantering, design contol och usabilty.

Kontakta oss för mer information!

Helena Hjälmefjord
Tfn +46 722 51 08 69

hhj@fjordconsulting.se

Helena Hjälmefjord
Tfn +46 722 51 08 69

hhj@fjordconsulting.se

Fjord Consulting – Medical Device Consulting. Konsultverksamhet inom medicinteknik.