Mobil 2020

Afrika

Afrika är en växande marknad, samt en marknad med stora behov av innovativa produkter som löser de problem och utmaningar som de har inom hälsa och sjukvård. Kraven och registreringar skiljer sig mellan länderna. Lagkraven i Sydafrika närmar sig de som finns i Europa och USA.

Fjord Consulting stödjer er i ert arbete att sammanställa produktens dokumentation samt registrera er produkt i denna världsdel, samt att hålla kontakt med relevanta myndigheter.