Mobil 2020

Produktutveckling

För att ett projekt ska bli lyckat krävs både effektiv projektledning och att projektmedlemmarna jobbar tillsammans mot det gemensamma målet.
Fjord Consulting kan leda ert projekt, eller fungera som support till er projektledare. Vi har kompetens och erfarenhet av medicintekniska produkter från Klass I - III.
Läs mer om Projektledning här >

Riskhantering bör göras genom hela livscykeln av en medicinteknisk produkt. Genom att aktivt jobba med identifiering och eliminering av risker skyddas användare från att utsättas för dessa risker.
Fjord Consulting hjälper er i ert riskarbete. 
Läs mer om Riskhantering här >

Användarvänlighetsstudier bör göras för att säkerställa att de krav och behov som användaren har uppfylls av produkten, samt att användaren förstår hur produkten ska användas. 
Fjord Consulting hjälper er att utföra era användarvänlighetstudier.  
Läs mer om Användarvänlighet här >

Biokompatibilitetstudier görs för att säkerställa att den medicintekniska produkten inte innehåller några ämnen som kan vara skadliga för patient eller användare. 
Fjord Consulting hjälper er att planera och utföra era biokompatibilitets-studier. 
Läs mer om Biokompatibilitet här >

Kliniska utvärderingar av en produkt görs för att verifiera att produkten är kliniskt säker att använda. 
Fjord Consulting hjälper er att planera och utföra era kliniska utvärderingar.
Läs mer Kliniska utvärdering här >

Teknisk dokumentation sammanställs oftast i en Tekniska fil, Design Dossier, DHF och/eller DMR. Denna sammanställning ligger till grund för produktregistrering i olika länder . Fjord Consulting hjälper er att sammanställa er tekniska dokumentation.
Läs mer om Teknisk dokumentation här >