Mobil 2020

Projektledning

För att ett projekt ska bli lyckat krävs både effektiv projektledning och att projektmedlemmarna jobbar tillsammans mot det gemensamma målet. En grundförutsättning är att det finns en realistisk projektplan där tid, resurser och milstolpar är definierade. Dessutom måste den vara förankrad hos både företagets ledning och hos dem som är praktiskt involverade i utvecklingsarbetet. I ett välskött projekt ingår också regelbunden uppföljning och feedback till alla inblandande, vilket ökar delaktigheten och driver projektet framåt.
Fjord Consulting kan leda ert projekt eller fungera som support till er projektledare. Vi har gedigen erfarenhet av att leda projekt, och använder struktur och terminologi enligt ”Design Control”.