Mobil 2020

Teknisk Dokumentation

Utveckling av medicintekniska produkter ska dokumenteras. Allt som görs relaterat till de Väsentliga Krav som ställs i de olika direktiven ska planeras, utföras, dokumenteras. Dokumentationen ska granskas och godkännas. 
Dokumentation som skapas sammanställs sedan i en Tekniska Fil, Design Dossier, DHF, DMR eller annan struktur beroende på var produkten ska registreras och marknadsföras. Fjord Consulting hjälper er att skriva, granska och sammanställa er tekniska dokumentation.