Mobil 2020

Användarvänlighet/Usability

Att utforma och tillverka en produkt som är användarvänlig handlar först och främst om att definiera vem användaren är, och att ta reda på dennes behov. Ju mer vi vet om användaren och förstår om dennes behov, desto större är möjligheten att utveckla en produkt som fyller sitt syfte. För medicintekniska produkter är det ett krav att utföra användarvänlighetsstudier. 

Fjord Consulting utbildar er i hur man planerar, utför och dokumenterar användarvänlighetsstudier. Vi utgår från EN 62366. I utbildningen varvar vi teori med praktiska övningar.