Mobil 2020

ISO 13485 & QSR

ISO 13485 är en ISO standard för kvalitetsledning, och är applicerbar för medicintekniska företag.
Quality System Regulation (QSR) är det regelverk som måste uppfyllas för att få marknadsföra medicintekniska produkter i USA.

Fjord Consulting erbjuder utbildningar inom ISO 13485 eller QSR; samt en utbildning som berör både ISO 13485 och QSR, där vi lyfter fram likheter och skillnader mellan dessa. Våra utbildare har lång erfarenhet inom kvalitetsledning, och väver in praktiska exempel på hur ni kan göra för att uppfylla kraven. Vi tydliggör hur ni kan använda de krav som finns i ISO 13485 och/eller QSR till att skapa värde för ert bolag.