Mobil 2020

Riskhantering

Riskhantering av en medicinteknisk produkt bör göras genom produktens livscykel. Genom att aktivt jobba med identifiering, bedömning och eliminering av risker skyddas användare från att utsättas för onödiga risker. För medicintekniska produkter är det dessutom ett regulatoriskt krav att implementera och följa en riskprocess, i enlighet med ISO 14971.

Fjord Consulting utbildar er i riskhantering av medicintekniska produkter. Vi utgår från ISO 14971. I utbildningen varvar vi teori med praktiska övningar.