Mobil 2020

Vindkraft & Anläggning

Vi konsulterar inom byggledning, entreprenadbesiktning och täckskiktsmätning. 
Vi utför dessutom kontroller för beställare och investerare i anläggningsfasen i vindkraftsparker.

Fjord Consulting erbjuder konsultation i byggledning i framförallt anläggningsfasen i vindkraftsparker. Vi utför även kontroller på både betong- och markarbeten, för både beställare och investerare.
Vi innehar stor kunskap och gedigen erfarenhet av armering och gjutning av både bergsförankrade fundament och gravitationsfundament. 
Vi har även stor erfarenhet av markarbeten, vägar, kranplaner och fundamentsbottnar.
Vi har Klass 1 behörighet i betonggjutning. 

Fjord Consulting erbjuder Entreprenadbesiktningar framförallt i vindkraftsprojekt.

Fjord Consulting erbjuder täckskiktsmätningar på betongfundament.
Detta säkerställer/verifierar att täckskiktet enligt K-handlingarna på armeringen har uppnåtts, genom en icke-förstörande provning.

Christer Hjälmefjord
Tfn +46 76 76 99 232

christer@fjordconsulting.se