Mobil 2020

Byggledning

Fjord Consulting Vind & Anläggning erbjuder byggledning samt kontroller av framförallt vindkraftsprojekt. Byggledning och kontroll kan även göras på andra projekt. 
Kontakta oss om ni har frågor som rör dessa arbeten, så förklarar vi hur ett upplägg kan se ut.
Byggledning bedrivs på alla projekt oavsett storlek och kan ske både på heltid och deltid.
Vi erbjuder konsultation i byggledning i framförallt anläggningsfasen i vindkraftsparker. 
Vi utför även kontroller på både betong- och markarbeten, för både beställare och investerare.
Vi innehar stor kunskap och gedigen erfarenhet av armering och gjutning av både bergsförankrade fundament och gravitationsfundament. 
Vi har även stor erfarenhet av markarbeten, vägar, kranplaner och fundamentsbottnar.
Vi har Klass 1 behörighet i betonggjutning, samt utbildning i ABT 06.

Christer Hjälmefjord
Tfn +46 76 76 99 232

christer@fjordconsulting.se

Christer Hjälmefjord
Tfn +46 76 76 99 232

christer@fjordconsulting.se