Mobil 2020

Täckskiktsmätning

Fjord Consulting erbjuder kontroll av täckskikt på armeringen i betongfundament, med hjälp av täckskiktsmätare.
Kontakta oss om ni har frågor rörande täckskiktsmätning, så förklarar vi hur en mätning kan utföras.

Täckskiktsmätningar utförs på betongfundament/konstruktioner.
Denna kontroll verifierar täckskiktet på armeringen, resultatet kontrolleras sedan mot K-handlingarna för att verifiera att rätt täckskikt på armeringen har uppnåtts.

Kontrollen utförs som en icke-förstörande provning.
Vi använder en mätare som heter Proceq 630AI. Resultatet på mätningar som utförs fås digitalt och som PDF.

Se exempelbild nedan på hur en mätning kan redovisas.  

Exempel på redovisning av täckskiktsmätning av Fjord Consulting

Christer Hjälmefjord
Tfn +46 76 76 99 232

christer@fjordconsulting.se

Christer Hjälmefjord
Tfn +46 76 76 99 232

christer@fjordconsulting.se